Witamy na stronie Grupy REMEDIS. Wybierz rodzaj terapii:

FIZJOTERAPIA

specjalistyczny Ośrodek leczenia schorzeń narządu ruchu. Wrodzonych lub nabytych w wyniku nieszcześliwych wypadków. Funkcjonujemy na rynku usług medycznych od 2006 roku.
wchodzę

PSYCHOTERAPIA

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHIATRYCZNEJ I PSYCHODIETETYCZNEJ. WSPOMAGAMY RÓWNIEŻ RÓZWÓJ OSOBISTY.
wchodzę
OŚRODKI REMEDIS PRO PRZYJMUJĄ PACJENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM NA PODSTAWIE UMOWY NA ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ ZAWARTEJ Z KUJAWSKO – POMORSKIM ODDZIAŁEM NFZ